POLÍTICA DE PRIVACITAT

Termes, condicions

Conec, accepto i autoritzo a ELITE PRO SOCCER, S.C.P. o als tercers que designi l’organització a traslladar al meu fill/a fora de les instal·lacions esmentades per practicar algunes activitats incloses en el Campus.

Manifesto, conec i accepto que els eventuals danys al meu fill/a quedin exclusivament coberts per la Seguretat Social o mútua que correspongui, segons targeta sanitària que facilitaré en el moment de la inscripció.

Manifesto que el meu fill/a és apte per a la pràctica de l’esport i les activitats aquàtiques. Si no es apte per algunes activitats o pateix malalties, entregaré un certificat a l’organització abans de l’inici.

Política de privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament, l’informem que les dades aportades seran incorporades a un fitxer del qual és titular ELITE PRO SOCCER, S.C.P. amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, organitzativa i esportiva de l’activitat.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de ELITE PRO SOCCER, S.C.P. situat a Carrer Garrotxa, 33  de  17740 – Navata (Girona).