POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) i el seu Reglament de desenvolupament, l’ usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que ens ha proporcionat seran tractades únicament per als processos de escollir les possibles seus dels campus EPS, organitzats, coordinats i realitzats per ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP i ens dóna el seu consentiment perquè les dades incloses puguin ser comunicades a organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del fitxer amb la finalitat de gestionar aquests processos.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir adjuntant copia del seu DNI, al domicili social de ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP, situat al Carrer Garrotxa, 33 de 17740 VILAFANT (Girona).

[ultimate_spacer height=”50″]