POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) i el seu Reglament de desenvolupament, l’ usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer anomenat CURRICULUM del qual és responsable ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que ens ha proporcionat seran tractades únicament per als processos de selecció de personal realitzats per l’Empresa i ens dóna el seu consentiment perquè les dades incloses puguin ser comunicades a Empreses de selecció de personal i a organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del fitxer amb la finalitat de gestionar aquests processos de selecció de personal.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir adjuntant copia del seu DNI, al domicili social de ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP, situat al Carrer Garrotxa, 33 de 17740 VILAFANT (Girona).

[ultimate_spacer height=”50″]