Política de Privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) i el seu Reglament de Desenvolupament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol · licitats, pel que vostè presta el seu consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials, SMS, mailings i newsletter per correu electrònic, SMS, i altres mitjans de comunicació per via ofimàtica o postal, tal com estableix la Llei LSSI / CE 34/2002.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir adjuntant copia del seu DNI, al domicili social de ELITE PRO SOCCER, S.C.P. – EPS CAMP, situat al Carrer Garrotxa, 33 de 17740 VILAFANT (Girona).

Les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.
Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a l’adreça info@eliteprosoccer.com indicant la paraula BAIXA.