EPS és una organització esportiva que té per objectiu la FORMACIÓ i GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS vinculats amb el futbol, mitjançant la implantació de la seva pròpia metodología específica.

 Gestionem tot tipus d’esdeveniments futbolístics, tals com: campus, stages, clínics i torneigs. Amb aquesta finalitat, ens hem rodejat d’experimentats professionals per el desenvolupament de tots aquests serveis formant un equip eficaç i segur.

QUE FEM